• PN-ETSI EN 300 175-3 V2.8.1:2020-07

  Current The latest, up-to-date edition.

  Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)

  Publisher:  Polish Committee for Standardization

  Published: 

  Available Formats:  Hardcopy - English
  More Info on product formats

  Add To Cart

  add to cart